Archive for May 18th, 2020

At least, PN leaders are capable of a world-class joke – one day to promise a world-class governance and the next day to destroy the basis for world-class governance by outlawing parliamentary oversight and scrutiny

Sekurang-kurangnya, kelihatan seakan-akan pimpinan PN mampu untuk membuat lawak berkelas dunia — menjanjikan pentadbiran berkelas dunia dalam satu hari dan keesokan harinya pula menghancurkan asas pentadbiran berkelas dunia dengan menghalang penelitian dan semak imbang Parlimen

Sekurang-kurangnya, kelihatan seakan-akan pimpinan PN mampu untuk membuat lawak berkelas dunia — menjanjikan pentadbiran berkelas dunia dalam satu hari dan keesokan harinya pula menghancurkan asas pentadbiran berkelas dunia dengan menghalang penelitian dan semak imbang Parlimen

Persidangan sehari Parlimen hari ini merupakan satu titik yang paling hitam buat Parlimen Malaysia sepanjang 63 tahun penubuhannya.

Hari ini menunjukkan satu Kabinet yang tidak menjunjung Perlembagaan Persekutuan dan prinsip-prinsip utamanya; doktrin pemisahan kuasa di antara cabang eksekutif, Parlimen, dan kehakiman, dan prinsip kedaulatan undang-undang. Read the rest of this entry »

6 Comments