Archive for May 16th, 2020

Riduan should be immediately reinstated as Dewan Rakyat secretary as his humiliating and drastic demotion is an unconstitutional punishment violating Article 65(2) of Malaysian Constitution

Riduan perlu segera dikembalikan sebagai Setiausaha Dewan Rakyat memandangkan penurunan jawatan beliau yang drastik dan memalukan itu adalah satu hukuman yang bertentangan dengan Perkara 65(2) Perlembagaan Persekutuan

Riduan Rahmat telah mencatatkan sejarah pelantikan terpendek sebagai Setiausaha Dewan Rakyat ke 13, beliau dilantik pada 22 Februari 2020 — tidak sampai tiga bulan!

Perkara ini adalah satu pengakhiran yang keji terhadap kerjaya Parlimen selama 31 tahun Riduan, beliau telah menyertai perkhidmatan awam pada 31 Januari 1989 sebagai seorang pegawai pentadbiran dan mula berkhidmat sebagai Setiausaha Dewan Negara sejak 8 September 2014. Read the rest of this entry »

5 Comments