Archive for May 12th, 2020

With our MSC background, Malaysian Parliament should be one of the first Parliaments in the world to have virtual parliamentary meetings except that the PN government wants to exploit the Covid-19 Pandemic to lockdown parliamentary oversight and scrutiny!

Berdasarkan latar belakang KRM kita, Parlimen Malaysia seharusnya menjadi Parlimen pertama di dunia yang mengadakan persidangan Parlimen secara maya. Namun sebaliknya, kerajaan PN cuba menggunakan wabak Covid-19 untuk menghalang Parlimen daripada menjalankan peranannya sebagai peneliti dan menyemak imbang

Berdasarkan latar belakang Koridor Raya Multimedia (KRM) kita, Parlimen Malaysia seharusnya menjadi Parlimen pertama di dunia yang mengadakan persidangan Parlimen secara maya. Sebaliknya, kerajaan PN cuba menggunakan wabak Covid-19 ini untuk menghalang Parlimen daripada menjalankan peranannya untuk meneliti dan menyemak imbang tindakan kerajaan.

Malah, satu tinjauan terhadap Parlimen di seluruh dunia menunjukkan bahawa Malaysia adalah satu-satunya negara di mana Parlimennya dihalang daripada menjalankan tanggungjawab. Read the rest of this entry »

2 Comments