Archive for April 8th, 2020

The division of the country into four coloured zones for Covid-19 infections can be used as a basis for an exit strategy for controlled easing of restrictions, but the four-colour zones should be updated daily so as not to overstate the seriousness of Covid-19 infection in the various parts of the country

Pembahagian kawasan kepada empat zon berwarna mengikut kadar jangkitan Covid-19 boleh digunakan sebagai asas kepada strategi pelonggaran perintah kawalan pergerakan, tetapi zon empat warna ini haruslah dikemaskini setiap hari untuk tidak melebih nyata keseriusan jangkitan Covid-19 di pelbagai kawasan dalam negara

Hari ini adalah hari yang istimewa sepanjang penularan wabak Covid-19 yang sedang merebak pantas di seluruh dunia dengan 1.4 juta kes yang disahkan dan 81,695 kematian.

Wabak ini bermula di Wuhan, China pada awal Disember lepas dan diumumkan sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 11 Mac 2020.

Ia telah menjangkiti 209 negara dan kawasan, dan dalam tiga bulan yang lepas telah melepasi satu demi satu rekod yang buruk dalam peperangannya melawan umat manusia.

Sebagai contoh, virus ini mengambil 67 hari untuk mencapai 100,000 kes yang pertama, 11 hari untuk mencapai 100,000 kes kedua, empat hari untuk mencapai 100,000 kes ketiga, tiga hari untuk mencapai 100,000 kes keempat, dua hari untuk mencapai 100,000 kes kelima, sehari untuk mencapai 100,000 kes keenam, dua hari untuk mencapai 100,000 kes ketujuh, dan sehari untuk mencapai setiap 100,000 kes kelapan dan kesembilan (sejumlah sejuta kes). Virus ini kemudiannya mengambil masa dua hari untuk mencapai 100,000 kes kesepuluh dan sehari untuk mencapai setiap 100,000 kes ke-sebelas, kedua belas, dan ketiga belas. Jumlah keseluruhan kes yang disahkan di peringkat dunia adalah 1,421,665 kes! Read the rest of this entry »

1 Comment