Archive for April 12th, 2020

Parliament should not be quarantined as it must spearhead a campaign of trust, solidarity and unity to mobilise national support transcending race, religion or politics to win the invisible war against Covid-19 virus

Parlimen tidak boleh dikuarantin kerana ia diperlukan untuk sebuah kempen untuk kepercayaan, solidariti, dan perpaduan untuk menggerakkan usaha nasional yang melangkaui kaum, agama, ataupun politik untuk memenangi peperangan melawan Covid-19

Parlimen tidak boleh dikuarantin kerana ia diperlukan untuk sebuah kempen untuk kepercayaan, solidariti, dan perpaduan untuk menggerakkan usaha nasional yang melangkaui kaum, agama, ataupun politik untuk memenangi peperangan melawan Covid-19.

Kerana inilah saya meminta Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mempertimbangkan dan memanggil satu persidangan khas Parlimen sebagai sebahagian daripada strategi penting untuk memenangi peperangan melawan wabak Covid-19.
Read the rest of this entry »

No Comments