Archive for April 29th, 2020

Will there be a virtual miracle by the Cabinet on a virtual Parliament?

Apakah yang dilakukan oleh Parlimen Malaysia semasa wabak Covid-19?

Mungkinkah akan berlaku keajaiban pagi ini yang mana Kabinet menarik semula keputusan persidangan Parlimen sehari, lalu membenarkan Parlimen bersidang selama dua hari secara fizikal dan lapan hari secara maya?

Di Singapura, Parlimen Singapura akan membentangkan satu rang undang-undang untuk meminda perlembagaan negara tersebut bagi membolehkan Parlimen Singapura bersidang secara maya.

Minggu lepas, Dewan Rakyat di United Kingdom telah bersidang dan bersetuju dengan rancangan untuk menubuhkan satu kamar perbahasan digital, yang dapat memuatkan 120 ahli parlimen menggunakan aplikasi persidangan video Zoom. Pada masa yang sama membenarkan sehingga 50 orang ahli parlimen untuk hadir secara fizikal ke Dewan. Read the rest of this entry »

1 Comment