Archive for April 22nd, 2020

Call for Parliament to be declared an essential service and for ten days of “virtual” Parliamentary meeting after the Yang di Pertuan Agong’s opening on May 18

Parlimen harus diisytiharkan sebagai perkhidmatan penting dan sepuluh hari persidangan parlimen secara maya selepas pembukaan Parlimen oleh Yang Di-Pertuan Agong pada 18 Mei

Tidak kiralah apa pun keputusan kerajaan mengenai fasa ketiga perintah kawalan pergerakan (PKP) yang bakal luput pada 28 April ini, Parlimen patut diisytiharkan sebagai perkhidmatan penting negara bagi memastikan ia dapat menjalankan tanggungjawabnya untuk meneliti usaha kerajaan dalam melawan bencana berkembar kesihatan awam dan ekonomi yang disebabkan oleh wabak Covid-19 dan juga untuk menggerakkan perpaduan negara dan solidariti dalam situasi bencana.

Jawatankuasa Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat harus bermesyuarat dengan segera untuk mempersiap sediakan Parlimen dan pelbagai Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen untuk memasuki era internet dengan mengadakan “persidangan maya”.

Di London hari ini, Dewan Rakyat UK akan bersidang secara maya buat kali pertamanya dalam sejarah untuk sesi soal jawab bersama menteri. Read the rest of this entry »

2 Comments