Archive for April 18th, 2020

One-day sitting of Parliament on May 18 must be reconsidered by Muhyiddin as Parliament should not be shunted off, emasculated or marginalised but must play a major role in galvanising national unity and solidarity during the Covid-19 pandemic as well as providing scrutiny to ensure the most effective strategy to overcome Covid-19 crisis and the best exit plan for economic recovery

Persidangan Parlimen selama sehari pada 18 Mei mestilah dipertimbangkan semula oleh Muhyiddin memandangkan Parlimen tidak sepatutnya di diperlemah dan diketepikan tetapi sepatutnya memainkan peranan dalam menggerakkan perpaduan negara dan solidariti semasa wabak Covid-19 dan pada masa yang sama, meneliti rancangan kerajaan bagi memastikan kita mempunyai strategi terbaik untuk menangani wabak Covid-19 dan untuk melonjakkan semula ekonomi negara

Wabak Covid-19 terus mara di peringkat global, melepasi paras 2.2 juta kes positif dan merekodkan lebih daripada 153,000 kematian, didahului dengan Amerika Syarikat dan United Kingdom.

Dalam tempoh 24 jam yang lepas sahaja, di Amerika Syarikat, terdapat peningkatan sebanyak 22,664 kes positif baharu dan 2,305 kematian baharu direkodkan, membawa jumlah keseluruhan kes positif di negara tersebut ke 700,234 kes dan sejumlah 36,922 kematian. Pada masa yang sama, United Kingdom pula merekodkan 5,599 kes positif dan 847 kematian baharu membawa rekod mereka ke 108,692 kes dengan 14,576 kematian secara keseluruhannya. Read the rest of this entry »

3 Comments