Archive for April 11th, 2020

Reiterate call for emergency Parliament next week to ensure a creative and flexible implementation of twice-extended MCO to strengthen Malaysia’s public health infrastructure to protect frontliners, ramp up Covid-19 testing capability, to look after vulnerable groups and sectors and prepare for an exit strategy

Mengulangi semula seruan untuk diadakan sidang Parlimen khas minggu depan untuk memastikan pelaksanaan PKP yang kreatif dan fleksibel bagi mengukuhkan infrastruktur kesihatan awam Malaysia untuk melindungi petugas barisan hadapan, meningkatkan kebolehan ujian saringan negara, melindungi golongan dan sektor terpinggir, dan untuk menyediakan satu strategi keluar untuk negara

Berikut adalah peristiwa-peristiwa suram yang direkodkan di seluruh dunia dalam peperangan melawan Covid-19:

Pertama, Amerika Syarikat kini telah melepasi paras setengah juta kes Covid-19 yang disahkan, dengan jumlah kes positif keseluruhan sebanyak 502,876 kes dan 18,747 kematian.

Kedua, selepas melepasi paras seratus hari, tiga kawasan, Amerika Utara, Eropah, dan Timur Tengah telah mempunyai jumlah kes disahkan melebihi daripada keseluruhan Asia, dengan Amerika Utara melebihi setengah juta kes dan Eropah menghampiri paras setengah juta kes. Read the rest of this entry »

1 Comment