Endorse call for Royal Commission of Inquiry on Poverty in Malaysia


Menyokong seruan untuk penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja untuk isu kemiskinan di Malaysia

Dalam menghampiri ulang tahun ke-56 penubuhan Malaysia pada 16 September 2019 ini, kita boleh renung semula beberapa perkara yang dapat kita syukuri bersama.

Walaupun menghadapi ketidaktentuan global, KDNK untuk suku kedua negara meningkat sebanyak 4.9%, satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mana pertumbuhan KDNK suku keduanya lebih tinggi daripada suku pertama.

Dalam separuh pertama tahun 2019, pelaburan asing yang telah diluluskan, dalam sektor pembuatan, perkhidmatan, dan industri utama meningkat sebanyak 97.2% kepada RM49.5bn daripada jumlah RM25.1bn pada separuh tahun pertama 2018. Kadar pengangguran kekal pada kadar yang rendah setakat 3.3% pada Jun 2019.

Namun begitu, dalam kegembiraan kita meraikan pelbagai berita baik ini, marilah kita beringat kepada saudara kita yang kurang bernasib baik. Kemiskinan dan golongan yang kurang bernasib baik ini tidak hilang begitu sahaja selepas kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih tampuk pentadbiran negara pada Mei 2018.

Kumpulan ini adalah satu peringatan yang jelas, mengenai tugas yang perlu kita pikul untuk menaikkan taraf hidup mereka dan anak-anak mereka.

Mereka adalah keluarga berempat yang tinggal di pangsapuri kos rendah di Kuala Lumpur dengan pendapatan sekeluarga yang tidak lebih daripada RM2000. Mereka adalah ibu tunggal di Lumut yang menjaga dan membesarkan empat orang anak selepas kehilangan suaminya dalam kemalangan motosikal. Mereka adalah keluarga FELDA di Rompin, yang pendapatannya telah jatuh selari dengan kejatuhan harga minyak sawit. Mereka adalah keluarga bekas penoreh getah yang kini sedang cuba untuk mencari punca pendapatan di dalam bandar baru yang telah dibangunkan di sekitar mereka. Mereka adalah keluarga Orang Asli di Gua Musang yang punca pendapatannya kini terancam dan tidak menentu akibat pencerahan hutan dan pembalakan haram yang telah mengancam akses mereka kepada sumber makanan dan rezeki daripada hutan.Mereka adalah orang Penan di Sarawak yang kehilangan tanah dan gaya hidup mereka kepada jual beli tanah yang korup. Mereka adalah anak-anak Bajau Laut di Lahad Datu yang berhadapan dengan masa depan yang gelap kerana tidak mempunyai kerakyatan yang mengurangkan akses persekolahan mereka.

Berdasarkan pemerhatian peribadi sahaja, saya pasti ramai Ahli Parlimen di Malaysia tidak merasakan yang kadar kemiskinan di negara ini telah jatuh ke kadar 0.4% seperti yang dilaporkan. Di mana pendapatan 27000 isi rumah yang berada di bawah Pendapatan Garis Kemiskinan daripada sejumlah 6.7 juta isi rumah dalam negara. Secara puratanya, ini bermakna hanya 121 isi rumah miskin tegar dalam setiap 222 kawasan parlimen. Jika kita lihat kepada jumlah orang yang datang ke pusat khidmat rakyat untuk meminta bantuan kewangan, kadar kemiskinan yang dilaporkan ini tidak mencerminkan realiti yang dihadapi.

Keperluan untuk mengkaji semula Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) ini adalah sesuatu yang telah disokong oleh Ahli-ahli Parlimen dan parti komponen PH sebelum PRU14.

Institut Rakyat, sebuah institusi kaji selidik PKR, pernah mencadangkan kepada kerajaan yang lepas untuk bertukar kepada konsep kemiskinan relatif dan bukannya bergantung kepada konsep kemiskinan absolut yang diasaskan oleh PGK.

Ahli Parlimen Klang, Charles Santiago juga pernah menimbulkan isu mengenai garis kemiskinan ini seawal 2008 lagi.

Pada tahun 2014, Ahli Parlimen Lembah Pantai buat masa itu, Nurul Izzah telah menyeru kepada kerajaan untuk menggunakan Indeks Kemiskinan Multidimensi untuk membolehkan kerajaan mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kadar kemiskinan di negara ini. Indeks ini kemudiannya diperkenalkan di dalam Rancangan Malaysia Ke-11.

Dalam ucapan debat parlimen saya sendiri pada bulan April 2006 mengenai Rancangan Malaysia Ke-9, saya juga telah menekankan mengenai perlunya satu cara yang lebih baik untuk mengukur kadar kemiskinan dalam negara.

Komuniti akademik dan penyelidikan di Malaysia telah lama memberikan cadangan untuk mendapatkan pemahaman dan ukuran yang lebih baik berkaitan kemiskinan.

Professor Ragayah Haji Mat Zain, seorang sarjana yang berkecimpung dalam bidang kemiskinan di Malaysia telah menekankan kepentingan untuk mengemas kini ukuran kadar kemiskinan termasuklah paras Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) dalam kaji selidik beliau.

Baru-baru ini, Khazanah Research Institute telah menekankan keperluan untuk mengukur kadar kemiskinan relatif, bagi menambahbaik kadar kemiskinan absolut yang diukur di dalam negara.

Pada Februari 2018, satu kajiselidik yang diterbitkan oleh UNICEF dan DM Analytics mendapati hampir semua kanak-kanak yang tinggal di pangsapuri kos rendah di Kuala Lumpur hidup dalam kemiskinan relatif dan sejumlah 7% kanak-kanak secara amnya hidup dalam kemiskinan relatif.

Kadar kebantutan di kalangan kanak-kanak ini, yang menjadi kayu ukur kekurangan akses kepada makanan yang sihat dan mencukupi, berada pada tahap 20%. Ketua Penyelidik kajiselidik ini, Dr Muhammed Abdul Khalid yang kini berkhidmat sebagai Penasihat Ekonomi Perdana Menteri, menyatakan yang perkara ini sekarang berada di tahap kritikal.

Saya juga membaca kolum Dr Muhammed dalam Sinar Harian baru-baru ini yang menyeru supaya ukuran kadar kemiskinan kita dikemas kini dengan memasukkan ukuran indeks kemiskinan multidimensi dan kadar kemiskinan relatif.

Dibaca di dalam konteks ini, komen yang dibuat Pelapor Khas UN untuk Kemiskinan Ekstrem dan Hak Asasi Manusia, Professor Philip Alston, pada 23 Ogos 2019 — yang mengatakan Malaysia telah mengurangkan kiraan rakyat miskin — tidaklah mengejutkan sama sekali.

Seruan supaya lebih banyak penerbitan dan perkongsian data pada tahap mikro mengenai kaji selidik isi rumah yang berguna dalam pengajian isu kemiskinan bukanlah satu perkara yang baru. Seorang lagi serjana dalam bidang kajian kemiskinan Professor Martin Ravallion yang memegang jawatan Pengerusi Kajian Kemiskinan Professor Diraja Ungku Aziz di Universiti Malaya juga telah membuat pemerhatian yang sama awal tahun ini.

Saya berbesar hati dengan kenyataan Perdana Menteri yang mengatakan bahawa kerajaan akan mengkaji dengan teliti laporan yang diterbitkan oleh Pelapor Khas UN tersebut dan kerajaan akan mengkaji semula cara pengukuran kadar kemiskinan jika perlu.

Akhirnya, sebarang perubahan dalam cara kita mengukur kadar kemiskinan mestilah tidak berakhir hanya sebagai satu perbuatan teknikal. Ukuran ini perlu dikemas kini supaya kita dapat menggunakannya untuk membantu golongan yang kurang bernasib baik ini, terutamanya komuniti B40. Perkara ini telah dinyatakan dengan jelas sekali oleh Christopher Choong, seorang pakar ekonomi di Khazanah Research Institute.

Berita baiknya, kerajaan PH telahpun fokus kepada keperluan golongan B40 dan telah memperkenalkan beberapa polisi baharu dalam tahun yang lepas untuk mereka.

Ini termasuklah Skim Perlindungan Sosial Automatik MySalam, Skim Kesihatan Peka B40, caruman KWSP i-Suri untuk surirumah B40 dan lain-lain lagi.

Saya pasti, polisi-polisi yang boleh disasarkan dengan lebih baik akan dapat dilaksanakan dengan ukuran kadar kemiskinan yang dikemas kini. Seruan Perdana Menteri Tun Dr Mahathir untuk fokus kepada “Kemakmuran Bersama” juga konsisten dengan fokus untuk menaikkan taraf kehidupan golongan B40.

Sudah semestinya kita perlu sentiasa peka dengan cubaan pihak tertentu untuk menyalahkan kerajaan PH keatas sebarang peningkatan kadar kemiskinan jika PGK dan indeks kemiskinan multidimensi ini diselaraskan semula dan jika ukuran kemiskinan relatif diperkenalkan. Dalam era berita palsu masa kini, tidak mengejutkan jika DAP dipersalahkan untuk perkara ini!

Tetapi kita tidak harus gentar dengan cabaran ini. Seperti yang dikatakan oleh Pakar Ekonomi Kanan Bank Dunia, Kenneth Simler “keberanian politik dan komunikasi yang baik akan diperlukan untuk menaikkan taraf kemiskinan rasmi Malaysia” walaupun “sudah pasti sesetengah pihak dengan silap akan berkata, yang kadar kemiskinan sudah meningkat”.

Sehingga hari ini, saya sokong seruan daripada beberapa NGO dan individu untuk menubuhkan satu Suruhanjaya Siasatan Diraja untuk meneliti kandungan laporan Pelapor Khas UN dan memberikan cadangan untuk menambah baik ukuran kadar kemiskinan di Malaysia. Saya juga mencadangkan individu tersebut sebagai ahli kepada Suruhanjaya ini:

1. Tan Sri Dr Kamil Salih, pengerusi Malaysian Institute of Economic Research yang merupakan seorang ahli akademik yang dihormati sebagai pengerusi Suruhanjaya ini
2. Datuk Dr Denison Jayasooria — seorang professor di IKMAS UKM yang mempunyai latar belakang dan pengalaman akademik dalam kajian kemiskinan dan hubungan antara etnik
3. Dr Lee Hwok Aun — Penyelidik di Yusof Ishak Institute of Southeast Asian Studies dan salah seorang penulis Laporan Pembangunan Malaysia 2013
4. Professor Madya Dr Madeline Burma — Pesuruhjaya SUHAKAM dan pengarah di Tun Fatimah Hashim Women’s Leadership Center di UKM
5. Seorang wakil daripada World Bank Research Group di Kuala Lumpur
6. Seorang wakil daripada UNICEF Malaysia

Saya harap rakyat Malaysia dapat memberikan cadangan mana-mana individu yang apolitikal dan boleh memberikan pengalaman teknikal dan lapangan dalam bidang kajian dan polisi kemiskinan.

Apabila kumpulan yang kurang bernasib baik ini dapat menyertai visi kemakmuran bersama kita, barulah dapat kita meraikan Hari Malaysia di masa hadapan yang lebih bermakna!

(Ucapan Ahli Parlimen DAP Iskandar Puteri Lim Kit Siang di Retreat DAP Johor di Hotel Crystal Inn, Batu Pahat pada hari Sabtu 7 September 2019, 10 pagi)

=================================================

As we approach the 56th anniversary of the formation of Malaysia, on the 16th of September, 2019, we can reflect on some things which we can all be thankful for.

Despite global economic uncertainties, Malaysia’s 2nd quarter GDP grew by 4.9%, the only country in South East Asia where the 2nd quarter
GDP growth was higher than the 1st quarter GDP growth.

In the first half of 2019, approved foreign investments in the manufacturing, services and primary sectors increased by 97.2% to RM49.5billion from RM25.1billion in the first half of 2018. The overall unemployment rate remains at a relatively low rate of 3.3% as of June 2019.

However, even as we celebrate the many things which we can enjoy, we must not forget the marginalized communities around us. Poverty and marginalized groups did not disappear overnight after Pakatan Harapan became the government in May 2018.

These groups are a stark reminder of how much more work we need to do in order to uplift their lives and the lives of their children.

It is the family of four living in a low cost apartment in the heart of Kuala Lumpur with a household income of less than RM2000. It is the single mother in Lumut who has to take care of her four children after her husband was killed in a motorcycle accident. It is a FELDA family in Rompin whose incomes have fallen in tandem with the fall in the global Crude Palm Oil (CPO) prices. It is the families of former rubber estate workers who have to transition to making ends meet in the urbanized world that has developed around them. It is the Orang Asli families in Gua Musang who have unstable incomes because deforestation and illegal logging have decreased their access to food sources and other resources from the forest. It is the Penans in Sarawak who find their land and livelihood taken away from them as a result of corrupt land deals. It is the Bajau Lauts in Lahad Datu whose children face bleak economic prospects because of their statelessness restrict their schooling options.

Anecdotally, many Members of Parliament would not have the impression that Malaysia’s poverty rate has dropped to a mere 0.4%. This works out to be approximately 27,000 households below the poverty line income (PLI) out of a total population of 6.7 million households. This translates into an average of 121 households below the PLI in each of the 222 parliamentary constituencies. If we judge by the number of people who come to our service centers to seek for financial assistance, this low poverty rate does not seem to reflect the reality on the ground.

The need to look or relook the PLI has been something which PH MPs and our parties have supported before GE14.

Institut Rakyat, a PKR think tank, asked the then government to use relative poverty rather than only relying on absolute poverty based on the PLI.

MP for Klang, Charles Santiago, have raised issues to do with the poverty line way back in 2008.

In 2014, then MP for Lembah Pantai, Nurul Izzah, called for the use of a Multidimensional Poverty Index (MPI) to better reflect the incidence of poverty on the ground. This was later introduced in the 11th Malaysia Plan.

In my own speech in the parliamentary debate in April 2006 on the 9th Malaysia Plan, I also highlighted the need to have more accurate measures of poverty in the country.

The academic and research community in Malaysia have long had many inputs with regards to the understanding and measurement of poverty.

Professor Ragayah Haji Mat Zain, a noted scholar of poverty in Malaysia, highlighted the need to update poverty measurements including the poverty line income (PLI) in her research.

More recently, the Khazanah Research Institute (KRI) has highlighted the need to measure relative poverty to complement more updated measures of absolute poverty in the country.

In February 2018, a study published by UNICEF and DM Analytics found that almost all of children living in low cast apartments in KL were in relative poverty and 7% were in relative poverty.

The rate of stunting among these children, which is a measure of the lack of access to adequate food, stood at over 20%. This led the study’s chief researcher, Dr. Muhammed Abdul Khalid, who is now the Prime Minister’s Economic Advisor, to say that this has reached crisis levels.

I also note that Dr. Muhammed, in a recent column in Sinar Harian, has called for our poverty measures to be updated including adjusting the measures of the MPI and to take into account relative poverty.

Read in this context, the recent comments made by the UN special rapporteur on extreme poverty an human rights, Professor Philip Alston, on the 23rd of August 2019, which included the assertion that Malaysia undercounts the number of poor, should not be that surprising.

The call to have more transparent publication and sharing of micro level data for the household surveys which are used to measure poverty is also not something new. Noted scholar of poverty, Professor Martin Ravallion, who held the Royal Ungku Aziz chair of Poverty Studies at Universiti Malaya (UM) made the same observation earlier this year.

I am glad to note that Prime Mininster Mahathir has said that the government will study carefully the report published by the UN special rapporteur and that the government will review the poverty measurement if necessary.

Ultimately, any changes in the way we measure poverty in Malaysia should not be merely a technical exercise. These measurements have to be updated so that we can use them to better target our policies to help the marginalized groups especially the B40 communities. This point was clearly made by Christopher Choong, an economist at the Khazanah Research Institute (KRI).

Encouragingly, the new PH government is already focused on the needs of the B40 communities and have introduced new policies in the past year which target the B40 specifically.

This includes the MySalaam automatic social protection scheme, the Peka B40 health care scheme, the I-Suri EPF contributions for B40 housewives, just to name a few.

I am sure that policies which are better targeted can be implemented with an updated measurement of poverty. Prime Minister Dr. Mahathir’s call for the government to focus on “Shared Prosperity” is also consistent with a focus to uplift the livelihood of the B40 groups.

Of course, we must be cognizant of possible attempts by certain groups to ‘blame’ the PH government for any increase in the poverty rate if the poverty line income as well as the MPI measures are adjusted upwards and if relative poverty measures are introduced. In this day and age of rampant ‘fake news’, it would not be surprising if someone, DAP will be blamed for this!

But we should not be afraid of this challenge. As noted by World Bank Senior Economist, Kenneth Simler, “it will take political courage, and good communications, to raise Malaysia’s official poverty standards” even though, “inevitably some will claim, incorrectly, that poverty has increased”

To this end, I support the call by certain NGOs and individuals to form a Royal Commission of Inquiry (RCI) to study the contents of the UN special rapporteur’s report and to make recommendations on how to improve the measures of poverty in Malaysia. I also propose the following persons as members of this RCI:

1. Tan Sri Dr. Kamil Salih, current chairman of the Malaysian Institute of Economic Research (MIER) and highly respected academic and economist – to be the chair of this RCI

2. Datuk Dr. Denison Jayasooria – a professor at IKMAS, UKM with a long track record of research and experience in poverty studies and inter-ethnic relations

3. Dr. Lee Hwok Aun – researcher at the Yusof Ishak Institute of Southeast Asian studies and one of the co-authors of the 2013 Malaysian Development Report

4. Associate Professor Dr. Madeline Burma – current SUHAKAM commissioner and director at the Tun Fatimah Hashim Women’s Leadership Center at UKM

5. A representative from the World Bank Research Group in Kuala Lumpur

6. A representative from UNICEF Malaysia

I encourage Malaysians to propose additional names of individuals who are apolitical and can provide technical and on the ground experience in the area of poverty research and policy.

When the marginalized groups in Malaysia can partake in our vision for shared prosperity, we will be able celebrate Malaysia Day in the future with greater conviction!

(Speech by DAP MP for Iskandar Puteri Lim Kit Siang at the DAP Johor Retreat at Crystal Inn, Batu Pahat on Saturday, 7th of September 2019 at 10 am)

  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.