Hadi has sullied the good name of Malaysia in international society, and he should prove that the Federal Government and five State Governments are promoting Islamophobia, or he should recant, admit his mistakes and retract his allegation that the DAP is promoting Islamophobia


(Versi BM)

PAS President Hadi Awang has sullied the good name of Malaysia in international society, and he should prove that the Federal Government and five State Governments are promoting Islamophobia, or he should recant, admit his mistakes and retract his allegation that the DAP is promoting Islamophobia.

DAP has four Federal Ministers, 40 Members of Parliament, a state Chief Minister, a state Deputy Chief Minister, 14 State Executive Councillors, and 91 state Assembly persons. It is part of the Federal Government and five State Governments.

There should be no over-reaction to Hadi’s allegation that the DAP is promoting Islamophobia but there should be no under-reaction either.

As former Prime Minister’s Special Envoy to the Middle East to two “backdoor” Prime Ministers, drawing RM60,000 a month, Hadi should be aware that the Organisation of Islamic Conference (OIC) has an Islamophobia Observatory monitoring Islamophobia on a global and daily basis.

From the annual reports of the OIC Islamophobia Observatory on Islamophobia since 2007, there is no Islamophobia in Malaysia.

Hadi has been terribly remiss in his former duties as the Prime Minister’s Special Envoy to the Middle East in not reporting Islamophobia in Malaysia to the OIC Islamophobia Observatory.

He should now report to the OIC Islamophobia Observatory instances of Islamophobia in Malaysia together with evidence to substantiate the allegations, or he should stop sullying the good name of Malaysia in international society, recant by admitting his mistake and retract all his allegations about the DAP promoting Islamophobia.

DAP has never promoted Islamophobia as we want Malaysia to leverage on the values and virtues of the great religions which meet in confluence in Malaysia to produce a world-class Malaysian nation which can be, in the words of Bapa Malaysia Tunku Abdul Rahman, “a beacon of light in a difficult and distracted world”.

If Hadi cannot substantiate his preposterous allegations that the DAP is anti-Malay, anti-Islam, communist, and promoting Islamophobia, and is not prepared to recant and retract his allegations, he is no more than an irresponsible and immoral political leader who is prepared to make all sorts of preposterous allegations to sully the good name of Malaysia to serve his own political ends.

 

(Media Statement by DAP veteran Lim Kit Siang in Petaling Jaya on Tuesday, 17th January 2023)


Hadi telah mencemarkan nama baik Malaysia di mata dunia dan dia patut buktikan kerajaan Persekutuan dan lima kerajaan negeri mempromosikan Islamofobia atau tarik semula dan akui kesilapannya dalam menuduh DAP mempromosikan Islamofobia

Presiden PAS, Hadi Awang, telah mencemarkan nama baik Malaysia di mata dunia dan dia patut buktikan kerajaan Persekutuan dan lima kerajaan negeri mempromosikan Islamofobia atau tarik semula dan akui kesilapannya dalam menuduh DAP mempromosikan Islamofobia.

DAP ada empat orang Menteri, 40 orang Ahli Parlimen, seorang Ketua Menteri, seorang Timbalan Ketua Menteri, 14 orang Exco, 91 Ahli Dewan Undangan Negeri, dan merupakan sebahagian daripada Kerajaan Persekutuan dan lima Kerajaan Negeri.

Tidak perlu ada reaksi melampau terhadap tuduhan Hadi yang mengatakan DAP mempromosikan Islamofobia, tetapi tidak bermakna kita patut biarkan sahaja tuduhan ini.

Sebagai bekas Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah untuk dua orang Perdana Menteri “pintu belakang” sebelum ini, yang menerima RM60,000 sebulan, Hadi patut sedar yang Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) mempunyai Badan Pemerhati Islamofobia yang mengikuti perkembangan terkini isu Islamofobia di seluruh dunia untuk setiap hari.

Daripada laporan tahunan Pemerhati Islamofobia OIC yang diterbitkan sejak 2007, tidak ada sebarang bentuk Islamofobia dilaporkan di Malaysia.

Hadi telah gagal dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah apabila dia tidak membuat laporan mengenai Islamofobia di Malaysia kepada Pemerhati Islamofobia OIC.

Sekarang dia patut laporkan insiden Islamofobia di Malaysia ini kepada Pemerhati Islamofobia OIC, bersama-sama dengan bukti-bukti yang ada, atau berhenti mencemarkan nama baik Malaysia, tarik semula tuduhannya ini, dan akui kesilapannya dalam menuduh DAP sebagai mempromosikan Islamofobia.

DAP tidak pernah mempromosikan Islamofobia kerana kita mahu Malaysia untuk memanfaatkan nilai-nilai terbaik dari agama-agama hebat yang bertemu di Malaysia untuk mewujudkan sebuah negara bangsa Malaysia yang bertaraf dunia, yang boleh menjadi “sinar cahaya dalam dunia yang sukar dan terganggu” seperti yang dicita-citakan oleh Bapa Malaysia, Tunku Abdul Rahman.

Sekiranya Hadi tidak dapat buktikan tuduhan tidak masuk akalnya yang cuba mengatakan DAP anti Melayu, anti Islam, komunis, dan mempromosikan Islamofobia dan pada masa yang sama tidak bersedia untuk menarik semula dan mengakui kesilapannya, terbuktilah bahawa dia hanya seorang pemimpin politik yang tidak bermoral dan tidak bertanggungjawab yang sanggup membuat pelbagai fitnah untuk mencemarkan nama baik negara demi kepentingan politiknya.

 

(Kenyataan Media oleh veteran DAP Lim Kit Siang di Petaling Jaya pada hari Selasa, 17 Januari 2023)

  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.