Archive for June 1st, 2020

Public trust and confidence in Malaysia shattered by a government which is the worst offender of “politicking ” although it is camouflaged as “doing national good”

Keyakinan dan kepercayaan awam tercalar oleh kerajaan yang kuat “berpolitik” sambil menyembunyikan perbuatan tersebut konon-kononnya demi “kepentingan negara”

Semalam, Parlimen Thailand telah meluluskan pakej sokongan ekonomi bernilai RM252 bilion untuk mengurangkan impak wabak Covid-19 kepada negara tersebut, termasuklah bantuan untuk para petani dan pekerja sektor tidak formal seperti penjaja jalanan dan mereka yang bekerja di rumah urut dan bar yang kini tidak dapat menjalankan perniagaan.

Seminggu lepas pula, Parlimen Singapura telah meluluskan belanjawan tambahan yang bernilai SGD33 bilion. Ini merupakan inisiatif khas untuk membantu para pekerja dan perniagaan yang berhadapan dengan kesan wabak Covid-19.

Belanjawan yang diperkenalkan sebagai Belanjawan Ketabahan (Fortitude Budget) ini adalah belanjawan keempat negara tersebut dalam tempoh empat bulan sejak pengumuman Belanjawan Perpaduan, Ketahanan, dan Solidariti sebelum ini, yang secara keseluruhannya berjumlah lebih daripada SGD100 bilion ataupun hampir 20 peratus KDNK Singapura — sebagai usaha membantu rakyat negara pulau tersebut dalam menghadapi wabak Covid-19. Read the rest of this entry »

No Comments