There should be no abduction of the process of parliamentary democracy and the new era of coalition politics in Malaysia should start on the right foot to realise Bapa Malaysia Tunku Abdul Rahman’s hope for Malaysia to be “a beacon of light in the difficult and distracted world”


(Versi BM)

In the last 24 hours, the Malaysian Dream for Malaysia to undo the failures of nation-building the last six decades and to restore Malaysia’s place among the great nations in the world instead of becoming a second-rate mediocre country and slipping further to become a third-rate failed, divided and kleptocratic state in four decades’ time has sprung back to life.

On 19th November, 2022, the 15th General Election result was testimony that despite disappointments, Malaysians inside the country and all over the world have not given up their aspiration for Malaysia to learn from the mistakes of six decades of nation-building so that Malaysia can again become a great world-class plural nation.

But 20th November 2022 brought disappointment to many Malaysians, where there was an attempt to abduct the process of parliamentary democracy, and a coalition which did not enjoy the largest number of elected Members of Parliament tried to seize the office of the Prime Ministership.

But on 21st November 2022, Malaysians could breathe again with significant signs that the abduction of the process of parliamentary democracy may not succeed, and that Anwar Ibrahim would succeed to become the 10th Prime Minister of Malaysia.

There should be no abduction of the process of parliamentary democracy and the new era of coalition politics in Malaysia should start on the right foot to realise Bapa Malaysia Tunku Abdul Rahman’s hope for Malaysia to be “a beacon of light in the difficult and distracted world”.

Malaysians achieved a “political miracle” in the 14th General Election on May 9, 2018 to end the seemingly invincible UMNO/BN political hegemony and kleptocratic rule in Malaysia but this “political miracle” was undone by two “backdoor” governments.

Can Malaysians achieve a second “political miracle” in the 15th General Election on November 19, 2022 and will today, November 22, 2022 go down in Malaysian history as one of the most important dates where Malaysia entered the new era of coalition politics on the right footing, fulfilled Tunku Abdul Rahman’s aspiration for Malaysia to be “a beacon of light in a difficult and distracted world” and restore Malaysia to be among the great world-class plural nations where there is minimal corruption, a tiger economy, world-class education standards, sustainable environment and Malaysia the show-case to the world as the confluence of four great civilisations — Malay/Islamic, Chinese, Indian, and Western?

Malaysians await the answer today.

(Media Statement by DAP veteran Lim Kit Siang in Kuala Lumpur on Tuesday, 22nd November 2022)


Tidak patut ada penculikan proses demokrasi berparlimen dan era baharu politik gabungan di Malaysia patut dimulakan dengan betul untuk kita merealisasikan cita-cita Bapa Malaysia untuk Malaysia menjadi “sinar cahaya dalam dunia yang sukar dan terganggu”

Dalam 24 jam yang lepas, Impian Malaysia — untuk Malaysia kita membetulkan semula kegagalan dalam enam dekad yang lepas dan mengembalikan kedudukan Malaysia untuk berada dalam kalangan negara-negara hebat dunia dan bukannya kekal menjadi sebuah negara yang biasa-biasa sahaja atau lebih buruk lagi, merosot menjadi sebuah negara gagal, berpecah belah, dan kleptokratik dalam empat yang akan datang — telah kembali segar.

Pada 19 November 2022, keputusan Pilihan Raya Umum ke-15 menunjukkan walaupun terdapat kekecewaan, rakyat Malaysia di dalam negara dan dari seluruh dunia masih belum berputus asa dengan aspirasi mereka untuk melihat Malaysia belajar dari kesilapan dalam enam dekad yang lepas supaya Malaysia dapat sekali lagi menjadi sebuah negara hebat bertaraf dunia.

Tetapi, 20 November 2022 telah membawa kekecewaan kepada ramai rakyat Malaysia, apabila terdapat cubaan untuk menculik proses demokrasi berparlimen, di mana sebuah gabungan yang tidak mempunyai jumlah kerusi yang terbesar telah cuba untuk merampas jawatan Perdana Menteri.

Namun, pada 21 November 2022, rakyat Malaysia dapat bernafas lega sekali lagi dengan tanda-tanda jelas yang cubaan menculik proses demokrasi berparlimen ini mungkin tidak akan berjaya dan Anwar Ibrahim akan berjaya menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10.

Tidak patut ada sebarang penculikan proses demokrasi berparlimen di Malaysia dan era baharu politik gabungan di Malaysia patut dimulakan dengan betul supaya kita dapat realisasikan cita-cita Bapa Malaysia, Tunku Abdul Rahman, untuk Malaysia menjadi “sinar cahaya dalam dunia yang sukar dan terganggu”.

Malaysia telah mencapai “keajaiban politik” dalam Pilihan Raya Umum ke-14 pada 9 Mei 2018 dengan menamatkan kleptokrasi dan hegemoni politik UMNO/BN yang kelihatan kebal sebelum ini, tetapi “keajaiban politik” ini telah digagalkan oleh dua kerajaan pintu belakang.

Bolehkah rakyat Malaysia mencapai “keajaiban politik” kedua dalam Pilihan Raya Umum ke-15 pada 19 November 2022, dan adakah hari ini, 22 November 2022 akan dicatat dalam sejarah Malaysia sebagai salah satu tarikh terpenting di mana Malaysia memasuki era baharu politik gabungan dengan permulaan yang tepat, memenuhi aspirasi Tunku Abdul Rahman untuk Malaysia menjadi “sinar cahaya dalam dunia yang sukar dan terganggu” dan mengembalikan kedudukan Malaysia sebagai salah satu negara majmuk yang hebat di dunia, di mana terhadap rasuah yang minima, ekonomi yang kuat, standard pendidikan bertaraf dunia, alam sekitar yang mampan, dan Malaysia menjadi contoh pertemuan empat tamadun hebat — Melayu/Islam, Cina, India, dan Barat — kepada seluruh dunia?

Rakyat akan menantikan jawapannya hari ini.

(Kenyataan media veteran DAP Lim Kit Siang di Kuala Lumpur pada hari Selasa, 22 November 2022)

  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.