How many corpses are in the hospitals which are not recorded by Ministry of Health Covid-19 data because awaiting Covid-19 tests?


(Versi BM)

The new Health Minister, Khairy Jamaluddin, said in Kota Kinabalu yesterday that he would get new data on the high Covid-19 deaths, including the high
Brought-in-Dead (BID) Covid-19 deaths, when he made further announcements and explanations on the matter tomorrow.

Khairy should explain how many corpses are in the hospitals, giving state-by-state figures, which are not recorded in the Ministry of Health data on Covid-19 because they are awaiting Covid-19 tests.

Khairy should also announce new policies and strategies to reduce the high Covid-19 deaths and high BID Covid-18 deaths as new regulations requiring the hospitalisation of those with comorbidities like obesity, hypertension, diabetes, stroke and cancers and the construction of more field hospitals by the armed forces.

Since Khairy was sworn in as Health Minister on 30th August, there had been 681 BID Covid-19 deaths, comprising the following:

August 30 – 53
August 31 – 98
Sept.1 – 65
Sept. 2 – 80
Sept. 3 – 93
Sept. 4 -104
Sept. 5 -107
Sept. 6 – 81

If these numbers do not reflect the actual number of fresh deaths that occur within 24 hours, as he said in Kota Kinabalu yesterday that the numbers are sometimes piled up over several days as the authorities need time to confirm the cause of death, Khairy should give Malaysians details of the true position.

BID Covid-19 deaths, which were in the low twenties in the first week of August, began to reach high double-digit figures from August 8 onwards, and since then, there had been four days when BID Covid-19 deaths were in triple-digit figures.

In the month of August, there were more than 1,500 BID Covid-19 deaths.

How many BID Covid-19 deaths will there be in September?

(Media Statement (2) by DAP MP for Iskandar Puteri Lim Kit Siang in Kuala Lumpur on Tuesday, September 7, 2021)

Berapa banyak lagikah jenazah di hospital yang belum direkodkan oleh Kementerian Kesihatan kerana menunggu ujian saringan Covid-19?

Menteri Kesihatan baharu, Khairy Jamaluddin, di Kota Kinabalu telah mengatakan semalam yang beliau akan mendapatkan data baharu mengenai kadar kematian akibat Covid-19 yang tinggi, termasuk maklumat mengenai kadar kematian yang dibawa ke hospital (BID) yang tinggi dalam pengumuman dan penjelasan mengenai perkara itu esok.

Khairy perlu menjelaskan, berapa banyakkah jenazah, mengikut negeri, yang masih belum didaftarkan oleh Kementerian Kesihatan kerana menunggu giliran untuk menjalani ujian saringan Covid-19.

Khairy juga perlu mengumumkan dasar dan strategi baharu untuk menurunkan kadar kematian dan kadar BID akibat Covid-19 yang tinggi, seperti peraturan baharu untuk memerlukan mereka yang mempunyai komorbiditi seperti obesiti, darah tinggi, diabetes, strok, dan kanser untuk dimasukkan ke hospital dan pembinaan lebih banyak hospital lapangan oleh pihak tentera.

Sejak Khairy mengangkat sumpah sebagai Menteri Kesihatan pada 30 Ogos, terdapat 681 kes kematian yang dibawa ke hospital akibat Covid-19, seperti berikut:

30 Ogos – 53
31 Ogos – 98
1 September – 65
2 September – 80
3 September – 93
4 September – 104
5 September – 107
6 September – 81

Sekiranya angka ini tidak menggambarkan kadar kematian sebenar dalam tempoh 24 jam penerbitan angka ini, seperti yang dikatakan Khairy semalam di Kota Kinabalu, di mana angka ini kadang-kala terkumpul selama beberapa hari kerana pihak berkuasa memerlukan masa untuk mengesahkan punca kematian, Khairy perlulah memberikan rakyat Malaysia maklumat mengenai keadaan sebenar perkara ini.

Kadar kematian dibawa ke hospital akibat Covid-19 yang berada dalam julat dua puluh angka pada minggu pertama bulan Ogos, mula mencecah julat tinggi dua angka mulai 8 Ogos, dan semenjak itu, terdapat empat hari di mana kadar BID ini berada dalam julat tiga angka.

Dalam bulan Ogos sahaja, terdapat lebih daripada 1,500 kematian dibawa ke hospital akibat Covid-19.

Berapa banyak lagi BID akan dicatatkan pada bulan September?

(Kenyataan Media (2) oleh Ahli Parlimen DAP Iskandar Puteri Lim Kit Siang di Kuala Lumpur pada hari Selasa, 7 September 2021)

  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.