Ismail Sabri should not follow the wrong and bad example of 1999 dissolution of Parliament after the 2000 Budget was presented but before it was passed by Parliament


(Versi BM)

One regular conversation topic is when the next 15th General Election will be held.

There is a theory that Parliament will be dissolved in a month’s time after the 2023 Budget is presented to Parliament on Friday, October 7, 2022 but before the Budget is passed by Parliament.

There is nothing to stop the Prime Minister, Ismail Sabri, from advising the Yang di Pertuan Agong to dissolve Parliament for the holding of the 15th General Election after the tabling of the 2023 Budget on Oct. 7, but it is wrong and a bad example 9of the Prime Minister misusing his powers.

This happened once in Malaysia, after the 2000 Budget was presented to the Dewan Rakat on Friday, 29th October 1999 but before it was passed, and Parliament was dissolved while debating the 2000 Budget in mid-stream on Nov. 10, 1999.

I remember that day, it was a Tuesday and the sixth day of the debate on the 2000 Budget, but Members of Parliament were not interested in the 20009 Budget as words had got around that Parliament was to be dissolved on that day.

I remember asking the Deputy Speaker who was presiding before Dewan Rakyat adjourned for lunch on 10th November 1999 whether Parliament would be dissolved, that day, and the Deputy Speaker who is now the Yang di Pertua of Sabah said he did not know.

When Dewan Rakyat resumed after lunch at 2.30 pm., the Speaker announced that he had been informed that Parliament had been dissolved by the Yang di Pertuan Agong, and the debate on the 2000 Budget ended abruptly for the holding of the 10th General Election in Malaysia.

But this is a wrong and bad example where the Budget was presented to Parliament and Parliament not allowed to debate and pass the budget but was dissolved for the holding of general election. It should not be followed by Ismail Sabri.

It is a misuse of Prime Ministerial power, and if Ismail Sabri asks the Yang di Pertuan Agong to dissolve Parliament after Oct. 7, the Yang di Pertuan Agong should advise the Prime Minister to let Parliament debate and pass the 2023 Budget unless a no-confidence motion against the Prime Minister is adopted by Dewan Rakyat.

(Speech by DAP MP for Iskandar Puteri Lim Kit Siang at the Subang Jaya East DAP dialogue with DAP members and supporters in Subang Jaya on Thursday, Sept. 8, 2022)


Ismail Sabri tidak patut mencontohi langkah pembubaran Parlimen 1999 yang buruk dan salah di mana Parlimen dibubarkan selepas Belanjawan 2000 dibentang tetapi ia diluluskan Dewan

Salah satu topik perbualan yang sering timbul adalah mengenai bila Pilihan Raya Umum ke-15 akan diadakan.

Terdapat satu teori yang mengatakan yang Parlimen akan dibubarkan dalam masa sebulan selepas Belanjawan 2023 dibentangkan kepada Parlimen pada 7 Oktober 2022 tetapi sebelum Belanjawan ini diluluskan.

Tidak ada apa-apa perkara yang boleh menyekat Perdana Menteri, Ismail Sabri, dari menasihati Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agong dari membubarkan Parlimen untuk mengadakan Pilihan Raya Umum ke-15 selepas pembentangan Belanjawan 2023 pada 7 Oktober, namun perkara ini tidak patut dibuat dan akan menjadi contoh buruk seorang Perdana Menteri menyalahgunakan kuasanya.

Perkara ini pernah berlaku sekali sebelum ini, selepas Belanjawan 2000 dibentangkan di Dewan Rakyat pada hari Jumaat 29 Oktober 1999, Parlimen dibubarkan semasa perbahasan Belanjawan ini sedang berlangsung pada 10 November 1999, dan Belanjawan ini tidak dapat diluluskan oleh sidang tersebut.

Saya masih ingat hari tersebut, hari Selasa dan hari keenam perbahasan Belanjawan 2000, di mana Ahli-ahli Parlimen tidak berminat untuk membahaskan Belanjawan tersebut kerana ura-ura sudah berlegar bahawa Parlimen akan dibubarkan pada hari tersebut.

Saya masih ingat saya bertanya kepada Timbalan Speaker yang mempengerusikan Majlis sebelum Majlis berehat untuk makan tengahari pada 10 November 1999 sama ada Parlimen akan dibubarkan pada hari tersebut, dan Timbalan Speaker ketika itu yang kini menjadi Yang di Pertua Negeri Sabah mengatakan yang dia tidak tahu.

Apabila Dewan Rakyat bersidang semula selepas waktu makan tengahari pada jam 2:30 petang, Speaker mengumumkan bahawa dia telah dimaklumkan yang Parlimen telah dibubarkan oleh Yang di Pertuan Agong, dan perbahasan Belanjawan 2000 berakhir untuk memberi laluan kepada Pilihan Raya Umum ke-10.

Perkara ini adalah satu contoh perkara buruk di mana Belanjawan dibentangkan kepada Parlimen tetapi Parlimen tidak diberikan ruang untuk membahas dan meluluskan Belanjawan ini, sebaliknya dibubarkan untuk mengadakan pilihan raya umum. Ismail Sabri tidak patut mencontohi perbuatan buruk seperti ini.

Perkara ini merupakan satu bentuk salah guna kuasa Perdana Menteri dan sekiranya Ismail Sabri menasihat Yang di Pertuan Agong untuk membubarkan Parlimen selepas 7 Oktober, Yang di Pertuan Agong patut menasihati Perdana Menteri untuk membiarkan Parlimen membahas dan meluluskan Belanjawan 2023 terlebih dahulu, melainkan satu usul tidak percaya terhadap Perdana Menteri disokong oleh Dewan Rakyat.

(Ucapan Ahli Parlimen DAP Iskandar Puteri Lim Kit Siang dalam majlis dialog bersama ahli-ahli dan penyokong DAP di DAP Subang Jaya Timur pada hari Khamis, 8 September 2022)

  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.