Azam Baki shaping up to be the worst head of anti-corruption agency in Malaysian history for half a century – with RM9 billion LCS scandal as his greatest failure although he had access to the Ambrin Report and the forensic audit report on the LCS scandal for over two years


(Versi BM)

Azam Baki is shaping up to be the worst head of anti-corruption agency in Malaysian history for half a century with the RM9 billion littoral combatant ships (LCS) scandal his greatest failure although he had access to the Ambrin Report and the forensic report on the LCS scandal for over two years.

Malaysians are entitled to know what Azam did to these two reports – the Special Investigation Committee on Public Governance, Procurement and Finance the LCS (JKUSTUPKK) headed by then auditor-general Ambrin Buang and the report of the forensic audit of the LCS procurement (2011-2014) carried out by Alliance IFA (M) Sdn. Bhd. at the behest of Boustead Heavy Industries Corp Bhd (BHIC) and which contained a myriad of possible corruption charges – when instances of corruption, abuse of power, breach of trust, malpractices and cheating en masse were virtually served on a silver platter to the MACC by these two reports.

After Najib Razak was jailed, the former MACC special operations division director Bahri Mohd Zin recalled how in 2015 he and his team had been under immense pressure when they were investigating the SRC case as they were slandered, threatened and offered bribes to stop their probe.

Bahri said: “What I can’t forget the most is when the MACC deputy public prosecutor and several special operations division officers were arrested and slandered.

“I felt so alone when my men were mistreated, and I myself was transferred to the Prime Minister’s Department at the time.”

Back in 2015, the MACC’s investigation into the SRC case was disrupted when the police ransacked their office, arrested a number of Bahri’s officers who were part of the investigating team and remanded the commission’s deputy public prosecutor.

Was the MACC under Azam Baki free to investigate and act on the RM9 billion LCS scandal or was the MACC back to the 1MDB scandal times as in the last decade?

What is most disturbing in these two reports, which were recently declassified by the Cabinet but available to the MACC for over two years, was that they portrayed that “a very big shark” was behind the RM9 billion LCS scandal, which has become a new 1MDB scandal.

Did the MACC investigate who is this “very big shark” behind the RM9 billion LCS scandal?

National interests warrant the flushing out of this “very big shark” behind the RM9 billion LCS scandal, which is the job of the MACC.

If Azam cannot perform his job, he should step down as MACC Chief Commissioner.

Meanwhile, I am still waiting for an answer from Azam why the three corruption charges against former Boustead Heavy Industries Corp Bhd managing director Tan Sri Ahmad Ramli Mohd Nor had nothing to do with the LCS scandal, as they predate the issue of the LOA (Letter of Award) for the RM9 billion LCS procurement which were issued on 16th December 2011.

(Media Statement (2) by DAP MP for Iskandar Purteri Lim Kit Siang in Kuala Lumpur on Saturday, August 27, 2022)


Azam Baki dilihat bakal menjadi ketua agensi anti rasuah terburuk dalam setengah abad sejarah negara – dengan skandal LCS yang melibatkan RM9 billion menjadi kegagalan terbesarnya walaupun dia mempunyai akses terhadap Laporan Ambrin dan laporan audit forensik skandal LCS selama lebih dari dua tahun

Azam Baki dilihat bakal menjadi ketua agensi anti rasuah terburuk dalam setengah abad sejarah negara – dengan skandal kapal tempur pesisir (LCS) yang melibatkan RM9 billion menjadi kegagalan terbesarnya walaupun dia mempunyai akses terhadap Laporan Ambrin dan laporan forensik audit skandal LCS selama lebih dari dua tahun.

Rakyat Malaysia berhak untuk tahu apa yang Azam telah buat dengan kedua-dua laporan ini – laporan Jawatankuasa Siasatan Tadbir Urus, Perolehan, dan Kewangan Kerajaan (JKSTUPKK) LCS yang dipengerusikan oleh ketua audit negara ketika itu, Ambrin Buang, dan juga laporan audit forensik perolehan LCS (2011-2014) yang dijalankan oleh Alliance IFA (M) Sdn Bhd untuk Boustead Heavy Industries Corp Bhd (BHIC) yang mengandungi pelbagai perkara yang boleh membawa kepada pertuduhan rasuah – di mana kejadian-kejadian rasuah, salah guna kuasa, pecah amanah, salah laku, dan penipuan secara besar-besaran telah diberikan di atas “dulang emas” kepada SPRM di dalam kedua-dua laporan ini.

Selepas Najib Razak dipenjarakan, bekas pengarah bahagian operasi khas SPRM, Bahri Mohd Zin mengimbau kembali bagaimana pada tahun 2015 dia dan pasukannya berada di bawah tekanan yang kuat apabila mereka menyiasat kes SRC, di mana mereka difitnah, diugut, dan ditawarkan rasuah untuk menghentikan siasatan mereka.

Bahri mengatakan: “Apa yang saya tidak akan boleh lupakan adalah apabila timbalan pendakwa raya SPRM dan beberapa orang pegawai bahagian operasi khas ditahan dan difitnah.

“Saya berasa amat keseorangan apabila pegawai-pegawai saya dizalimi, dan saya sendiri dipindahkan ke Jabatan Perdana Menteri ketika itu.”

Pada tahun 2015, siasatan SPRM ke atas kes SRC diganggu apabila pihak polis menggeledah pejabat mereka, menangkap beberapa orang pegawai Bahri yang merupakan sebahagian daripada pasukan penyiasat dan mereman timbalan pendakwa raya suruhanjaya tersebut.

Adakah SPRM di bawah Azam Baki kini bebas untuk menyiasat dan bertindak terhadap skandal LCS yang melibatkan RM9 billion ini atau adakah SPRM kini kembali seperti pada era skandal 1MDB dalam dekad yang lepas?

Apa yang paling membimbangkan mengenai kedua-dua laporan ini – yang baru-baru ini dinyah-rahsiakan oleh Kabinet, tetapi telah tersedia kepada pihak SPRM selama lebih dari dua tahun – adalah gambaran bahawa terdapat “jerung yang amat besar” di sebalik skandal ini, yang kini kelihatan seperti satu skandal 1MDB yang baharu.

Adakah SPRM telah menyiasat siapakah “jerung besar” di sebalik skandal LCS ini?

Kepentingan negara memerlukan pendedahan “jerung besar” di sebalik skandal LCS yang melibatkan RM9 billion ini dan perkara ini adalah tanggungjawab SPRM.

Sekiranya Azam tidak mampu menjalankan tanggungjawab ini, dia patut meletakkan jawatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM.

Sementara itu, saya masih menanti jawapan daripada Azam Baki mengenai mengapa tiga pertuduhan terhadap bekas pengarah urusan Boustead Heavy Industries Corp Bhd, Tan Sri Ahmad Ramli Mohd Nor, tidak mempunyai apa-apa kaitan dengan skandal LCS, kerana pertuduhan ini adalah untuk perkara yang berlaku sebelum pengeluaran Surat Anugerah (LOA) kontrak perolehan LCS yang dikeluarkan pada 16 Disember 2011.

(Kenyataan Media (2) oleh Ahli Parlimen DAP Iskandar Puteri Lim Kit Siang di Kuala Lumpur pada hari Sabtu, 27 Ogos 2022)

  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.