How many Ministers agree with Azam Baki that the MACC Chief Commissioner has been declared innocent by the Securities Commission of committing any offence against the law?


(Versi BM)

There is a simple test of comprehension in Malaysia today – how may Ministers agree with Azam Baki that the MACC Chief Commissioner has been declared innocent by the Securities Commission of committing any offence against the law?

If the majority of the Cabinet believes that the Securities Commission had not declared Azam Baki innocent but left the question open and unanswered as the Securities Commission is unable to “conclusively establish that a breach under section 25(4) of the Securities Industry (Central Depositories) Act 1991 (SICDA) had occurred”, then only one option is open: the Cabinet and the least it should do is to ask Azam to go on leave as MACC Chief Commissioner until the question whether he had breached the law had been answered one way or another by other investigative agencies including the Parliamentary Special Select Committee on Agencies under the Prime Minister’s Department.

Only an imbecile will regard the Securities Commission statement as fully clearing Azam of any breach of the law and a declaration that Azam is therefore innocent.

If the Cabinet does nothing, which means the Cabinet agrees that the Securities Commission statement is a statement declaring Azam is innocent, Malaysians are entitled to regard the present Cabinet comprise Ministers of low intellectual standards and powers of comprehension and is the worst Cabinet in Malaysian history under nine Prime Ministers.

(Media Comment by DAP MP for Iskandar Puteri Lim Kit Siang in Kuala Lumpur on January 19, 2022)


Berapa ramai Menteri yang bersetuju dengan Azam Baki yang beliau telah diisytiharkan tidak bersalah untuk apa-apa kesalahan oleh Suruhanjaya Sekuriti?

Ada satu ujian pemahaman yang ringkas di Malaysia hari ini – berapa ramaikah Menteri yang bersetuju dengan Azam Baki yang beliau telah diisytiharkan tidak bersalah untuk apa-apa kesalahan oleh Suruhanjaya Sekuriti (SC)?

Sekiranya majoriti ahli Jemaah Menteri percaya yang SC tidak mengisytiharkan Azam Baki tidak bersalah, sebaliknya meninggalkan persoalan ini tergantung dan tidak dijawab memandangkan SC gagal “untuk menentukan dengan kepastian sama ada pelanggaran Seksyen 25(4) Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991 (SICDA) telah berlaku”, maka hanya ada satu pilihan untuk mereka: Jemaah Menteri perlu meminta Azam untuk bercuti daripada jawatan Ketua Pesuruhjaya SPRM sehinggalah persoalan mengenai sama ada beliau telah melanggar undang-undang ini dapat disiasat oleh badan lain, termasuklah oleh Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen Agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri.

Hanya seorang yang dungu sahaja yang akan melihat kenyataan SC sebagai melepaskan Azam daripada sebarang kesalahan undang-undang dan merupakan satu pengisytiharan Azam tidak bersalah.

Sekiranya Kabinet tidak berbuat apa-apa, perkara ini bermakna Kabinet bersetuju dengan pemikiran yang mengatakan kenyataan SC telah membebaskan Azam sebagai tidak bersalah, rakyat Malaysia berhak untuk menganggap Jemaah Menteri sedia ada ini terdiri daripada menteri-menteri dengan standard intelek yang rendah dan tidak mempunyai bakat pemahaman dan juga merupakan kabinet terburuk dalam sejarah negara di bawah sembilan orang Perdana Menteri sebelum ini.

(Komen media Ahli Parlimen DAP Iskandar Puteri, Lim Kit Siang di Kuala Lumpur pada 19 Januari 2022)

  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.