Azam Baki could be jailed for contempt of Parliament if he defies the parliamentary subpoena to appear before the Parliamentary Select Committee on the Agencies under the Prime Minister’s Department on January 19 to clear himself of conflict-of-interest allegations


(Versi BM)

The Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) Chief Commissioner Azam Baki could be jailed for contempt of Parliament if he defies the parliamentary subpoena to appear before the Parliamentary Select Committee on the Agencies under the Prime Minister’s Department on January 19 to clear himself of the conflict-of-interest allegations.

Azam was foolishly wrong when he said he was responsible only to the MACC Anti-Corruption Advisory Board (ACAB) when he owes a higher responsibility to Parliament and the people of Malaysia to be honest and upright as MACC Chief Commissioner.

Azam should not test the powers of Parliament to punish him for parliamentary contempt if he defies the PSCC on the Agencies under the Prime Minister’s Department’s subpoena to appear before it next Wednesday to clear himself of the conflict-of-interest allegations.

The Houses of Parliament (Privileges and Powers) Act 1952 is very clear that Parliament can punish Azam for contempt if he defies the PSCC on the Agencies under the Prime Minister’s Department’s subpoena to appear before it next Wednesday.

The Prime Minister, Ismail Sabri had said the MACC has started its investigation into Azam’s case, but there is thunderous silence as to who in MACC is heading the investigations.

Why is the MACC so secretive about this information?

I have said that the whole Azam-gate controversy would have been resolved if Azam is prepared to volunteer to appear before the Parliamentary Special Select Committee on Agencies in the Prime Minister’s Department to clear himself of conflict-of-interest allegations.

Why is Azam not prepared to do so?

(Media Statement by DAP MP for Iskandar Puteri Lim Kit Siang in Kuala Lumpur on Friday, 14th January 2022)


Azam Baki boleh dipenjarakan kerana menghina Parlimen sekiranya beliau ingkar sapina Parlimen untuk hadir memberikan keterangan kepada Jawatankuasa Pilihan Khas mengenai Agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri pada 19 Januari ini untuk membersihkan pertuduhan konflik kepentingan yang dihadapinya

Ketua Peseruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah (SPRM), Azam Baki boleh dipenjarakan kerana menghina Parlimen sekiranya beliau ingkar sapina Parlimen untuk hadir memberikan keterangan kepada Jawatankuasa Pilihan Khas (JPK) mengenai Agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri pada 19 Januari ini untuk membersihkan pertuduhan konflik kepentingan yang dihadapinya.

Azam tersilap apabila beliau mengatakan yang beliau hanya bertanggungjawab kepada Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah (LPPR) SPRM sedangkan beliau juga bertanggungjawab untuk kekal telus dan jujur kepada Parlimen dan rakyat Malaysia.

Azam tidak sepatutnya cuba menguji kuasa Parlimen untuk menghukumnya atas penghinaan kepada Parlimen sekiranya beliau mengingkari sapina JPK mengenai Agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri pada hari Rabu hadapan.

Akta Majlis Parlimen (Keistimewaan dan Kuasa) 1952 dengan jelas memperuntukan yang Parlimen boleh menghukum Azam atas kesalahan menghina Parlimen sekiranya beliau ingkar dengan arahan hadir di hadapan JPK Agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri.

Perdana Menteri, Ismail Sabri, telah mengatakan yang SPRM telah memulakan siasatan mereka ke atas kes Azam, tetapi, masih terdapat persoalan besar mengenai siapa di dalam SPRM yang akan mengetuai siasatan ini.

Mengapakah SPRM berahsia mengenai maklumat ini?

Saya telah katakan yang keseluruhan kontroversi mengenai Azam ini boleh diselesaikan sekiranya Azam sendiri hadir secara sukarela di hadapan Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen mengenai Agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk membersihkan namanya daripada sebarang pertuduhan mengenai konflik kepentingan.

Mengapa beliau tidak bersedia untuk berbuat demikian?

(Kenyataan Media oleh Ahli Parlimen DAP Iskandar Puteri Lim Kit Siang di Kuala Lumpur pada hari Jumaat, 14 Januari 2022)

  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.