Azam should volunteer to appear before the PSSC on 19th Jan to answer any question on his conflict-of-interest allegation to clear himself of any public doubt about integrity so that Azam-gate could be resolved at the earliest available opportunity


(Versi BM)

I welcome the meeting of the Parliamentary Special Select Committee (PSSC) on the Agencies under the Prime Minister’s Department on January 19, 2020 to discuss MACC Chief Commissioner’s Azam Baki’s share ownership in two public listed companies especially as the Dewan Rakyat secretary Nizam Mydin Bacha had made an error in judgment by writing to the Minister in the Prime Minister’s Department (Parliament and Law) for consent to allow the PSC to meet.

To ensure that the national furore over Azam-gate could be resolved at the earliest available opportunity, I suggest that Azam should volunteer to appear before the PSCC on 19th January to answer any question on his conflict-of-interest allegations to clear himself of any doubt about the integrity of the MACC Chief Commissioner at the earliest opportunity – as it does not serve any national interest that the worst national crisis of confidence in the MACC about the integrity of the MACC Chief Commissioner should drag on for a single day.

The PSSC should try to table a report on the Azam-gate to the Special Session of Parliament the next day on January 20 on the recent floods disaster.

The Prime Minister, Ismail Sabri, should also be prepared to convene a Special Parliament to discuss on the Azam-gate on January 21, 2022.

(Media Statement (2) by DAP MP for Iskandar Puteri Lim Kit Siang in Kuala Lumpur on Wednesday, 12th January 2022)


Azam perlu hadir secara sukarela di hadapan Jawatankuasa Pilihan Khas pada 19 Januari untuk menjawab sebarang persoalan mengenai pertuduhan konflik kepentingan untuk menghilangkan sebarang keraguan terhadap integriti beliau supaya perkara ini dapat diselesaikan segera

Saya mengalu-alukan mesyuarat Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen (PSC) mengenai Agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri pada 19 Januari 2020 untuk membincangkan pemilikan saham Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki dalam dua syarikat tersenarai awam, lebih-lebih lagi selepas Setiausaha Dewan Rakyat, Nizam Mydin Bacha telah terkhilaf dalam pertimbangan beliau apabila beliau menulis surat kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Parlimen dan Undang-undang) untuk meminta kebenaran untuk PSC bermesyuarat.

Untuk memastikan keresahan yang timbul akibat skandal Azam dapat dapat diredakan secepat mungkin, saya mencadangkan agar Azam secara sukarela hadir di hadapan PSC pada 19 Januari untuk menjawab sebarang soalan mengenai dakwaan konflik kepentingan membabitkan dirinya untuk membersihkan namanya daripada sebarang keraguan tentang integriti Ketua Pesuruhjaya SPRM – kerana ia tidak memberikan sebarang keuntungan kepada negara sehinggakan krisis keyakinan yang paling teruk terhadap SPRM berhubung integriti Ketua Pesuruhjaya SPRM berlarutan untuk lebih daripada sehari.

PSC harus cuba membentangkan laporan mengenai skandal Azam kepada Sidang Khas Parlimen pada hari berikutnya iaitu selepas isu banjir yang melanda negara baru-baru ini dibahasakan pada 20 Januari.

Perdana Menteri, Ismail Sabri, juga perlu bersedia untuk mengadakan sidang khas Parlimen bagi membincangkan mengenai skandal Azam pada 21 Januari 2022.

(Kenyataan Media (2) oleh Ahli Parlimen DAP Iskandar Puteri Lim Kit Siang di Kuala Lumpur pada Rabu, 12 Januari 2022)

  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.