Is Malaysia suffering from an attack of Adviser-mania, where Prime Minister Ismail Sabri will have 31 Special Advisers, shadowing the 31 Ministers in his Cabinet, while each Minister will have a Special Adviser each?


(Versi BM)

The Minister in the Prime Minister’s Department, Abdul Latiff Ahmad, has told Parliament that Prime Minister Ismail Sabri has three special advisors who advise him on health, religion as well as on law and human rights.

The Pengerang MP Azalina Othman Said is Ismail Sabri’s law and human rights advisor, Kedah Umno chief Jamil Khir Baharom is Ismail Sabri’s religious advisor while a committee member of the World Health Organization (WHO) Science Council and former dean of the Faculty of Medicine, Universiti Malaya, Dr. Adeeba Kamulzaman is expected to be Ismail Sabri’s health adviser.

The Health Minister, Khairy Jamaluddin, has a special advisor in Rosnah Abdul Rashid Shirlin – former deputy health minister.

Is Malaysia suffering from an attack of Adviser-mania, where Prime Minister Ismail Sabri would eventually have 31 or more special Advisers, shadowing the 31 Ministers in the Cabinet, while each Minister will have a Special Adviser each?

When we reach this stage, there will be no need for weekly Cabinet meetings, as they can be replaced by weekly Special Advisers’ meetings.

What is the justification for the appointment of Prime Minister’s Special Advisers on portfolios when there are already Ministers? Is this not a reflection of the Prime Minister’s lack of confidence in the Ministers concerned?

Might as well dispense of the Cabinet Ministers altogether and just rely on the Special Advisers!

These appointments are not the only “sinecure” appointments under Ismail Sabri – as there are not only “dud” GLC appointments, but also regional special envoys appointed when there are already ambassadors for each country, leading to the ridiculous situation where we have a Prime Minister’s Special Envoy to the Middle East who cannot visit Saudi Arabia!

(Media Statement by DAP MP for Iskandar Puteri Lim Kit Siang in Kuala Lumpur on Friday, December 3, 2021)


Adakah Malaysia kini sedang dijangkiti penyakit melantik penasihat, di mana Perdana Menteri Ismail Sabri akan mempunyai 31 orang Penasihat Khas untuk ke semua 31 orang Menteri dalam Kabinet beliau, manakala setiap orang Menteri juga akan juga mempunyai Penasihat Khas juga?

Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Abdul Latiff Ahmad, telah memaklumkan kepada Parlimen yang Perdana Menteri Ismail Sabri mempunyai tiga orang penasihat khas yang menasihati beliau mengenai hal ehwal kesihatan, agama, dan juga undang-undang dan hak asasi manusia.

Ahli Parlimen Pengerang, Azalina Othman Said adalah penasihat khas undang-undang dan hak asasi manusia, Pengerusi UMNO Kedah, Jamil Khir Baharom pula adalah penasihat khas hal ehwal agama, mana ahli jawatankuasa Majlis Sains Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) dan mantan dekan Fakulti Kesihatan Universiti Malaya, Dr Adeeba Kamarulzaman dijangka akan dilantik menjadi penasihat khas kesihatan Ismail Sabri.

Menteri Kesihatan, Khairy Jamaluddin juga mempunyai seorang penasihat khas, Rosnah Abdul Rashid Shirlin, mantan timbalan menteri kesihatan.

Adakah Malaysia sedang diserang penyakit melantik penasihat khas, di mana Perdana Menteri Ismail Sabri akan akhirnya mempunyai 31 orang atau lebih lagi penasihat khas, yang akan menasihati beliau untuk kesemua Menteri Kabinet beliau manakala setiap Menteri juga akan melantik penasihat khas masing-masing?

Apabila kita sampai ke tahap ini, tidak keperluan lagi untuk diadakan mesyuarat Kabinet mingguan, cukuplah digantikan dengan mesyuarat mingguan penasihat khas.

Apakah justifikasi pelantikan Penasihat Khas Perdana Menteri untuk portfolio yang sudah ada menterinya ini? Adakah perkara ini menunjukkan kekurangan kepercayaan Perdana Menteri sendiri dalam Menteri dan Kementerian beliau?

Kalau macam ini, lebih baik buang terus Menteri Kabinet dan gantikan sahaja dengan Penasihat Khas!

Bukan ini sahaja lantikan “gaji buta” di bawah Ismail Sabri — kita bukan sahaja ada lantikan GLC yang “tidak berguna”, tetapi juga duta khas ke kawasan tertentu sedangkan kita sudah ada duta yang dilantik ke negara-negara ini, membawa kepada situasi di mana kita mempunyai Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah yang tidak boleh melawat Arab Saudi!

(Kenyataan Media oleh Ahli Parlimen DAP Iskandar Puteri, Lim Kit Siang di Kuala Lumpur pada hari Jumaat, 3 Disember 2021)

  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.